Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat
imprimir Imprimir

Educació contradiu els inspectors i assegura que el TIL s’aplica correctament a tots els centres

Diari de Balears - Antoni Agüera 15-Mai-2014

ActualitatbulletPolí­tica
Educació contradiu els inspectors i assegura que el TIL s’aplica correctament a tots els centres
A. Agüera | 15 maig 2014 Vistes: 110 vegades

Actualmente puntuada con 0 estrella(s) sobre 5
Púntualo 1 estrellas
Púntualo 2 estrellas
Púntualo 3 estrellas
Púntualo 4 estrellas
Púntualo 5 estrellas

4 opinions
#NoAlTIL
5388
La Conselleria s'esforça a traslladar una imatge de 'normalitat'. A la imatge actes a principis de mes a Manacor que recorden que aquest no ha estat un curs normal.
03-05-2014
| Guillem Mas
15 4 0
Print Más grande Más grande

La Conselleria d'Educació ha rebatut públicament l’Associació d’Inspectors d’Educació (ADIDE) i ha assegurat que "tots els centres educatius d’arreu de l’arxipèlag" apliquen correctament i "sense incidències" el nou sistema educatiu basat en el trilingüisme, a excepció dels centres que imparteixen a hores d’ara el Pla Pilot Plurilingüe, els quals hauran d’adaptar-se al projecte TIL a partir del curs escolar 2015-16.

D'aquesta forma el Govern reacciona a les paraules de l'associació d'inspectors, que asseguraven que l'aplicació del TIL no ha assolit a prop del 20% dels centres educatius.

"La Conselleria, mitjançant el Departament d’Inspecció Educativa, vetlla, des de l’inici de curs 2013-14, per la correcta adequació del TIL a la normativa vigent, pel que fa referència a l’articulat i a les disposicions transitòries", destaca el departament de Joana Maria Camps.

Educació destaca que els inspectors educatius han realitzat multitud d’informes al llarg de l'actual curs escolar, i molts han fet visites als centres per reunir-se amb els docents, constatant que el TIL s'aplica "d’acord amb la distribució horària i continguts presentats per cada centre", i que compta amb el seu informe específic d’adequació a la normativa.
Diari de Balears - Antoni Agüera

Origen


http://dbalears.cat/actualitat/balears/e...

Més sobre Política Lingüística Illes Balears (2017)