Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat

És molt necessari que les institucions dictin lleis i normatives a favor de la llengua, però també és molt important que els parlants tenguin un compromís i una exigència lingüística, que ajudarà les administracions a corregir allò que no es fa bé, tant de la mateixa institució com de la societat.
Col·labora amb el teu suggeriment

 
Xwep3