Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat
7 anys de foment de la lectura en català amb el programa ‘NO ESTIGUIS ORSAI, LLEGEIX”
de l’Ajuntament d’Alcúdia

7 anys de foment de la lectura en català amb el programa ‘NO ESTIGUIS ORSAI, LLEGEIX” de l’Ajuntament d’Alcúdia

El 2011 va ser el primer any que va funcionar el Programa ‘No estiguis orsai, llegeix’ de l’Àrea de Normalització Lingüística mitjançant el qual l’any 2017 es posa a l’abast dels alcudiencs 94 exempla...

TEST

TEST

Destacats