Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat

Palma no és Mallorca, ni tampoc Alcúdia

Aquesta tanca publicitària posada davant el Pavelló Municipal d'Esports d'Alcúdia és un contrasentit. Com és que ens fa propaganda d'una suposada millora per al municipi de Palma? Per ventura confonen Palma amb Mallorca. Ni la companyia que s'anuncia ni la companyia publicitària pareix que tenguin les coses gaire clares.

Altres imatges destacades