Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat

No estiguis orsai, llegeix, revista Pescad'illes

El 2012 hem incorporat a la campanya una revista de qualitat molt apreciada pel sector a què es dirigeix, Pescad'Illes, als dos centres de salut i a l'Auditori. En surt una cada dos mesos, la fotografia és del 24 (març-abril) i val, si mateix, 5 €. La fan a Santa Maria i la podeu trobar fàcilment als quioscs d'Alcúdia.

Altres imatges destacades