Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat
imprimir Imprimir

UNA CERTA ANGOIXA POLÍTICA

21-Mai-2011

UNA CERTA ANGOIXA POLÍTICA
josepguia | dissabte, 21 de maig de 2011 | 12:45h

Plantejar-se un problema que no té solució pot ser un exercici profitós intel·lectualment. Però entestar-s'hi a resoldre'l només pot provocar-nos angoixa, frustració o desesperació. Per exemple, és del tot inútil i absurd voler continuar intentant demostrar la quadratura del cercle (és a dir, voler construir amb regle i compàs i amb un nombre finit de passos un quadrat que tingui la mateixa àrea que un cercle donat), després que, des de finals del segle XIX, ja se sap que és un problema irresoluble.

De forma anàloga, voler salvar la nació o l'economia o la cultura o fins i tot només la llengua catalanes a dintre de l'estat espanyol és intentar resoldre un problema que no té solució. I això només pot provocar frustracions i angoixes. Exactament, les que pateixen tots els nostres "nacionalistes" que no gosen fer el pas cap a l'única solució: la independència. Potser la consideren inabastable? Hi ha exemples arreu d'Europa (i més que en vindran) que demostren la seva possibilitat. I, d'altra banda, el que ja s'ha demostrat és l'absoluta impossibilitat que el català tingui solució (de vida) dins i sota Espanya.

És la gent que s'estima el català i que, en moure's mentalment en el món polític estatalista i/o autonomista espanyol, s'angoixa pel creixement de la dreta espanyolista, per la deriva espanyolista del PSOE, per la feblesa o la timidesa dels partits autonomistes autòctons, etc. Si aquests connacionals no canvien de coordenades, si no abandonen aquest sistema espanyol de referències, mai no es podran treure l'angoixa de sobre. Altrament, saber que hi ha una solució (difícil) i lluitar per ella és un antídot contra la desesperació. Allibereu-vos, doncs, dels caducs plantejaments autonomistes espanyols, sense sortida, i apunteu-vos a la joia de fer-vos independentistes.
Josep Guia

Origen


http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/197637

Més sobre Debat sobre els camins per normalitzar la llengua (179)