Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat

Subvencions per l'ús de la llengua catalana

Publicada dia: 22-Oct-2003
Convoca: ANL Àrea de Normalització Lingüística

Subvencions que dóna l'Ajuntament d'Alcúdia des del 1995, a les empreses que fan servir la llengua catalana als rètols, publicitat, documents administratius, cartes de restaurant. SUBVENCIONS PER L?ÚS DE LA LLENGUA CATALANA A LES EMPRESES D?ALCÚDIA