Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat
imprimir Imprimir

Un 50,7% dels ciutadans de Catalunya té el castellà com a llengua habitual i un 36,3%, el català

Vilaweb 20-Jun-2014

Divendres 20.06.2014 13:02

Un 50,7% dels ciutadans de Catalunya té el castellà com a llengua habitual i un 36,3%, el català

El Departament de Cultura i l'Idescat presenten l'enquesta d'usos lingüístics de la població 2013

Xarxes socials
Envia l'article
Imprimeix l'article
Converteix a PDF

Men?ame

El Departament de Cultura i l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) han fet pública l'enquesta d'usos lingüístics de la població de l'any 2013, per obtenir informació sobre l'ús social de la llengua catalana. El 2003, la xifra dels qui responien que tenien el català com a llengua habitual era del 46%; el 2008 va baixar al 35,6% i el 2013 fou del 36,3%. Quant a competència lingüística, l'any 2013 el 94,3% va respondre que entenia el català, un 80,4% que el parlava, un 82,4% que el llegia i un 60,4% que l'escrivia.

L'enquesta es fa cada cinc anys, d'ençà del 2003, i aquesta volta s'han fet set mil cinc-centes entrevistes. L'àmbit geogràfic el constitueix el territori de Catalunya amb significació estatística per als vuit àmbits territorials vigents en el moment del treball de camp, a més de Barcelona ciutat, que resta pendent de publicar, i la comarca de la Val d'Aran.

Respecte a escriure en català, un 60,4% va indicar el 2013 que sabia escriure en català, un 58,8%, l'any 2003 i un 61,8%, l'any 2008. En nombres absoluts, segons l'estudi, hi ha 5.899.400 persones de 15 anys i més que entenien el català l'any 2013; 5.027.200 de persones que el saben parlar; 5.152.400 que el saben llegir i 3.776.300 persones que el saben escriure.

L'Estudi també indica que a l'any 2013 el 38,4% de la població entenia l'anglès, el 31% el parla, el 34,7% el sabia llegir i el 30,6% el sabia escriure. Respecte el francès, gairebé una quarta part l'entenia i el 16,4% el sabia parlar. Respecte del 2008, el coneixement de l'anglès ha crescut en més de cinc punts i el francès ha tingut un lleu creixement pel que a fa entendre i llegir-lo, però un estancament pel que fa a parlar-lo i escriure'l.

L'any passat, el 31% de la població de Catalunya tenia el català com a llengua inicial i el 55,1%, el castellà. En canvi, un 36,3% tenia el català com a llengua habitual i un 50,7% el castellà. Aquestes són algunes de les dades que s'han fet públiques de l'enquesta d'usos lingüístics de la població de l'any 2013. Algunes de les gràfiques que s'hi mostren mostren clarament la importància de la immersió lingüística per al coneixement del català, tal i com alertava el periodista de El País, Maiol Roger. És el cas d'aquesta gràfica (veure la fotografia de la dreta) que demostra que són els catalans joves els que millor escriuen i parlen la llengua.
Vilaweb

Origen


http://www.vilaweb.cat/noticia/4199036/2...

Més sobre Sobre la situació de la llengua (133)