Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat
imprimir Imprimir

InformeCAT (I): Més de set milions de persones saben escriure en català

Diari de Balears - Antoni Agüera 7-Jun-2013

Balears | Polí­tica
InformeCAT (I): Més de set milions de persones saben escriure en català
Antoni Agüera | 07/06/2013 | Vistes: 94 vegades

Puntuada amb 5 estrelles de 5
Puntua-la amb 1 estrelles
Puntua-la amb 2 estrelles
Puntua-la amb 3 estrelles
Puntua-la amb 4 estrelles
Puntua-la amb 5 estrelles

Plataforma per la Llengua ofereix al seu treball una cinquantena de píndoles simptomàtiques de la realitat de la llengua arreu dels Països Catalans.

"El dinamisme i el vigor de la llengua catalana es manté aquest 2013, però igualment es perpetua la manca de reconeixement oficial i jurídic en molts àmbits, amb l'agreujant que durant el darrer any s'han produït intents reiterats per limitar el marc legal i competencial de la llengua a les Illes, a Catalunya, al País Valencià, i a la Franja, sobretot en àmbits com el de l'administració pública i l'escola". En aquests termes s'expressa el segon InformeCAT, publicat ahir per Plataforma per la Llengua, l'ONG del català.

L'objectiu és que, igual com passà en la seva primera edició, l'estudi sigui indicatiu de l'estat de salut de la llengua catalana a les distintes zones on n'és la llengua pròpia. Propiciar el debat i la reflexió es presenten com a passes indispensables per poder orientar de la millor forma "l'estratègia i les accions que més beneficiin la llengua".

El preuat bé que hi ha en joc, la llengua, es troba actualment en una situació que des de la Plataforma per la Llengua descriuen com "anomala". "No hi ha cap altra llengua de la Unió Europea de dimensions comparables que es trobi tan desprotegida", insisteixen.

L'observatori lingüístic relatiu a 2013 incorpora un total de 50 píndoles informatives d'aquells àmbits més significatius i amb una major influència per a la llengua. Segons la Plataforma, per a realitzar-ho s'han consultat diverses fonts, així com també els informes més rellevants que l'entitat ha realitzat durant els darrers dotze mesos.

En motiu de l'extensió i la profunditat d'algunes qüestions que tracta l'InformeCAT d'enguany, dedicarem els propers dies a anar desgranant un per un els trets més interessants que ens proposa, en diversos articles que trobareu a dBalears.

Demografia

L'inici de l'estudi ve marcat per distintes dades sociodemogràfiques d'interès. Per començar, potser la més destacada: "les persones que saben escriure en català superen els 7 milions, el 50,3% de la població resident als territoris de parla catalana".

La xifra és elevada si consideram que "només fa 30 anys que s'ha normalitzat l'ensenyament en català".

Malgrat això, el repartiment resulta molt desigual: Catalunya (63,9%), Andorra (63,6%) i Illes Balears (54,9%) tenen una bona competència lingüística. En una situació intermèdia es troben els territoris de la Franja a l'Aragó (34%) i País Valencià (32,8%). Finalment, a L'Alguer (12,5%) i Catalunya Nord (9,7%) la competència entre els parlants és baixa.

Una altra dada destacada és que més de 5 milions de persones que parlen català no l'han tengut com la seva llengua materna, i bona mostra d'això és la important projecció cap a l'exterior demostrada en els últims anys.

A més, segons les dades de l'Eurobaròmetre de 2012, el català compareix com la setena llengua més apresa en el marc de la Unió, just superada per llengües amb un volum molt superior de parlants.

Ensenyament

Un destacat punt de l'informe esmenta diferents realitats vinculades a l'ensenyament arreu dels Països Catalans. La primera parla de Balears, i indica que el 2012 el 81 per cent de les proves de selectivitat es feren en català, una situació que va d'augment en augment cada any.

Al Principat, la polèmica de les sentències del Tribunal Superior de Justícia, que revifà la discussió sobre si el model d'immersió en català suposa una trava per al coneixement del castellà queda solucionada a la vista de les notes mitjanes de les proves de selectivitat. Les que es fan en castellà són 0,4 punts més altes que les que es presenten en català.

Per la seva banda, al País Valencià, prop del 60 per cent dels centres de preescolar no ofereixen ensenyament en català, i fins a 126.000 alumnes d'infantil i primària no poden estudiar en la llengua pròpia malgrat haver-ho sol·licitat.

Consum

Un altre apartat d'aquest compendi es fixa en les empreses i el món dels consumidors. Segons això, un 60 per cent de ciutadans (devers 500 a l'any) que trameten queixes a la Plataforma ho fan perquè a alguns negocis o establiments no els atenen en català.

La Plataforma per la Llengua pot establir així quin tipus d'empreses són més insensibles amb la qüestió lingüística, i ja tenen identificades algunes desenes de grans i conegudes mercantils poc o gens compromeses amb la llengua pròpia.

Igualment, en aquest apartat, hi ha una seixantena de queixes referides a l'Administració, especialment pel que fa al govern de l'Estat espanyol.
Diari de Balears - Antoni Agüera

Origen


http://dbalears.cat/actualitat/balears/m...

Més sobre Sobre la situació de la llengua (133)