Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat
imprimir Imprimir

L'executiu autonòmic es dirigeix en castellà als funcionaris

Diari de Balears - Cristina Polls 15-Mai-2012

Balears | Polí­tica
L'executiu autonòmic es dirigeix en castellà als funcionaris
Cristina Polls | 15/05/2012 | Vistes: 526 vegades

Puntuada amb 5 estrelles de 5
Puntua-la amb 1 estrelles
Puntua-la amb 2 estrelles
Puntua-la amb 3 estrelles
Puntua-la amb 4 estrelles
Puntua-la amb 5 estrelles

El procés d’admissió d’alumnes per al curs 2012-13 per a Infantil, Primària i ESO començà ahir. Els pares amb fills a segon cicle d’Infantil i primer cicle de Primària hauran d’escollir el català o el castellà com a llengua vehicular. Foto: T. A.

El Govern de les Illes Balears ja es dirigeix en castellà als funcionaris, tot i que encara no està aprovat l'avantprojecte de llei de funció pública que converteix el català en mèrit i, per tant, no obliga els funcionaris a conèixer la llengua pròpia.

En un correu electrònic enviat als empleats públics el 3 de maig, la directora general d'Administracions Públiques, Maria Núria Riera, els demanava en un text en català i també en castellà que omplissin una fitxa descriptiva del seu lloc de treball per tal de fer complir el Pla estratègic en matèria de funció pública.

Però no només el correu electrònic és bilingüe, sinó que a les instruccions que donen als funcionaris per poder omplir la fitxa que ha de servir per fer l'auditoria tècnica de gestió dels serveis generals també els detallen que, a l'hora d'emplenar-la, poden escollir fer-ho en "castellà o en català".

El sindicat STEI-i denuncià que "alts càrrecs del Govern de José Ramón Bauzá estan incomplint la legislació en vigor en matèria de normalització lingüística". El sindicat explicà a través d'un comunicat que "aquesta actitud d'insubmissió a la normativa vigent és impròpia d'un govern constituït per vies democràtiques i està més en línia amb altres formes de govern". És per tot això que l'STEI-i registrà ahir una queixa adreçada a la directora general arran de l'incompliment legal.

El que estableix la llei

En espera que s'aprovin les modificacions de la Llei de funció pública, la Llei 3/2003 de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma i el decret 100/1990 estableixen que el català és l'única llengua habitual de comunicació interna a l'Administració i no s'admeten fórmules bilingües. Concretament, l'article 43.1 estableix que "l'Administració de la comunitat autònoma i les entitats que integren l'Administració instrumental han d'emprar el català en les seves actuacions internes i en la relació entre elles. També l'han d'emprar normalment en les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l'àmbit lingüístic català, sense perjudici del dret de les persones interessades a rebre-les en castellà, si ho demanen".

D'altra banda, el decret 100/1990, que regula l'ús de les llengües oficials de l'Administració, marca que "les actuacions internes de caràcter administratiu, com ara actes, convocatòries, ordres del dia, informes, dictàmens, projectes tècnics i tota altra documentació anàloga, s'han de fer en català".

Així es posa de manifest que la mateixa Conselleria d'Administracions Públiques actua d'esquena a la llei vigent i en demostra alhora un profund desconeixement. Actualment, tots els funcionaris tenen l'obligació de conèixer el català i, per tant, les duplicitats lingüístiques són del tot prescindibles.
Diari de Balears - Cristina Polls

Origen


http://dbalears.cat/actualitat/balears/g...

Més sobre Incompliment de lleis del català (210)

Destacats