Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat
imprimir Imprimir

Oberta la inscripció als cursos de català de l'Ajuntament d'Alcúdia

ANL Ajuntament d'Alcúdia 4-Oct-2010

COM ES FA LA INSCRIPCIÓ?

REQUISITS

Presentar-se amb un document d’identificació a qualsevol punt d’informació i matrícula. Omplir la fitxa de matrícula i abonar 6 euros en concepte de taxa d’inscripció. També es pot fer la preinscripció a internet i posteriorment fer el pagament de la taxa.

CONDICIONS DELS CURSOS

Si hi ha qualque curs que no arribi a un mínim d’alumnes pot ser suprimit.
Les inscripcions seran admeses per rigorós ordre d’entrada. A partir del màxim d’alumnes que pot admetre un curs, la matrícula serà provisional dependrà, per ser definitiva, de si hi hagués baixes.

INFORMACIÓ I MATRÍCULA

www.normalitzacio.cat

Àrea de Normalització (Alcúdia)
Carrer dels Albellons, 2
Tel. 971 89 71 16 – Fax 971 89 71 18
Horari: de 9 a 14 h
Correu electrònic: anl@normalitzacio.cat

Centre d’Educació d’Adults (Alcúdia)
Carrer d’en Bennàssar, 8
Tel. 971 54 84 88
Horari: de 9 a 10 h i de 17 a 19 h

Casal Can Joanet (Alcúdia)
Placeta dels Pins, 1 – Tel. 971 54 91 95
Horari: de 8,30 a 14 h i de 17 a 19.30 h
Correu electrònic: pc@alcudia.net

Participació Ciutadana (Moll)
Carrer de Teodor Canet, 11A
Tel. 010 o 971 89 70 40
Horari: de 10 a 13 h i de 16.30 a 19.30 h
I dissabtes de 10.30 a 13 h

NIVELLS

S'oferiran els següents nivells:

A1 Iniciació
A2 Bàsic
B2 Avançat
C1 Domini funcional efectiu
C2 Domini

Aquests nivells són el resultat de l'adaptació feta pel Govern de les Illes Balears al Marc europeu comú de referència dels nivells que hi havia hagut fins ara.

Els cursos tenen una durada de 68 h, 3 a la setmana.


LLOCS I HORARIS

ALCÚDIA

ESCOLA PORTA DEL MOLL. Plaça de Carles V, 9

Nivell B2 Avançat
Dies: dilluns i dimecres

Nivell C1 Domini funcional efectiu
Dies: dimarts i dijous

Nivell C2 Domini
Dies: dilluns i dimecres de 18 a 19.30 h


MOLL

ESCOLA NORAI. Carrer de les Illes Balears, 12

Nivell A1 Iniciació.
Dies: dimarts i dijous

Nivell A2 Bàsic
Dies: dimarts i dijous

HORARI

L’horari dels cursos que no el tenen especificat serà de 20 a 21.30 h


ALTRES OPCIONS D’APRENDRE CATALÀ A ALCÚDIA

ORGANITZACIÓ AJUNTAMENT D’ALCÚDIA
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA


CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS CEPA ALCÚDIA
Informació: carrer d’en Bennàssar, s/n
Tel. 971 54 84 88

De setembre a juny

Nivell A1: grup 1: dimarts i dimecres de 9 a10.30 h
grup 2: dimarts de 16.30 a 18 h i divendres de 17 a 18.30 h
Nivell A2: grup 1: dimarts i dimecres de 10.30 a 12 h
grup 2: dimarts de 19 a 20.30 h i divendres de 18.30 a 20 h
Nivell B2: dimarts i dimecres de 12 a 13.30 h
Nivell C1: dimarts de 10 a 13.00 h
Nivell B2 i C1: dilluns de 18 a 20.00 i dijous de 19 a 20 h


CURSOS INTENSIUS DE CATALÀ PER A NO CATALANOPARLANTS

Informació: Àrea de Normalització Lingüística
Tel. 971 89 71 16
Cursos de 2 setmanes (40 h) en horari de matí, de 9.15 a 13.15 h.
Es fan pel març i pel juliol.

PUNT D’AUTOAPRENENTATGE DE CATALÀ

Informació: Àrea de Normalització Lingüística.
Tel. 971 89 71 16
Lloc: CASAL CAN JOANET. Placeta dels Pins, 1.
07400 Alcúdia
Horari: de dilluns a divendres de 8,30 a 14 h i de 17 a 19.30 h

Es podrà fer servir material divers per autoaprendre, amb l’assistència d’un professor 4 hores la setmana.


VOLUNTARIS

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA

Cercam voluntaris que vulguin destinar (durant un mínim de 10 setmanes) una hora a la setmana a conversar amb persones que aprenen la llengua catalana. Són moltes les persones que necessiten parlar-la en situacions reals per completar el seu aprenentatge.
Aquest projecte servirà també per reforçar els hàbits lingüístics dels mallorquins i consolidar que el català ha de ser la llengua d’acollida.

Voluntaris
Per ser voluntari només necessitam el compromís de dedicar 10 hores (1 cada setmana) a conversar en català amb una persona que n’aprengui.

Aprenents
Ser aprenents del programa de Voluntariat per la Llengua implica el compromís de conversar en català amb un voluntari durant 10 hores (1 setmanal).
Programa en col•laboració amb el Centre de Serveis Lingüístics PARAULA. www.paraula.cat


CALENDARI

PERÍODE D’INSCRIPCIÓ

De dia 4 a dia 15 d’octubre del 2010.

CURS

INICI: dies 18 i 19 d’octubre del 2010.
VACANCES DE NADAL: del 24 de desembre del 2010 al 7 de gener del 2011 (ambdós inclosos).
FI DE CURS: 13 i 14 d’abril del 2011

AVALUACIONS:

El Govern de les Illes Balears és l’administració de qui depenen els títols oficials de llengua catalana a les illes Balears. Té un tribunal permanent del certificat A, i farà una convocatòria de la resta de nivells el juny del 2011.

Convocatòria de juny: període d’inscripció (pendent)
L’Àrea de Normalització Lingüística de l’Ajuntament d’Alcúdia és punt d’informació i s’ocupa de fer els tràmits per als exàmens.


www.normalitzacio.cat
ANL Ajuntament d'Alcúdia

Més sobre Política Lingüística Ajuntament d'Alcúdia (37)