Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat
imprimir Imprimir

La 'sele' andorrana tindrà prova de català i convocatòria de setembre

El Periòdic d'Andorra - CLARA GARNICA. ANDORRA LA VELLA 4-Mar-2010

Edición Impresa NOU DECRET PER REGULAR EL SISTEMA EDUCATIU PREUNIVERSITARI
La 'sele' andorrana tindrà prova de català i convocatòria de setembre

1. • Educació potencia l'avaluació continua i redueix al 40% el valor de l'examen
2. • Se celebrarà entre l'11 i el 14 de maig i hi haurà recuperació una setmana després

Vela, durant una de les visites als centres educatius del país. Foto: ONA MORANTE
Vela, durant una de les visites als centres educatius del país. Foto: ONA MORANTE ONA MORANTE

Alumnes andorrans, a la Seu, fan la selectivitat espanyola, l'última, el juny passat. Foto: ONA MORANTE
Alumnes andorrans, a la Seu, fan la selectivitat espanyola, l'última, el juny passat. Foto: ONA MORANTE ONA MORANTE

CLARA GARNICA
ANDORRA LA VELLALa ministra d'Educació i Cultura, Susanna Vela, va comparèixer ahir per informar de les modificacions del Decret d'ordenament del nivell de Batxillerat del sistema educatiu andor-
rà. Amb aquesta nova legislació, que incorpora canvis respecte a la normativa amb data del novembre del 2007, queda oficialment establerta la prova oficial de Batxillerat andor-
rana, que serà corroborable amb la selectivitat espanyola i el seu sistema d'ingrés universitari.
Una de les principals incorporacions del que ha de ser l'examen oficial dels alumnes que finalitzen els seus estudis de Batxillerat és una prova específica de llengua catalana. La segona, la possibilitat de recuperar la prova i una convocatòria al setembre. Pel que fa a la potenciació de la llengua catalana, Vela va explicar que la voluntat és que "el català, com a llengua oficial del país, tingui una rellevància especial". D'aquesta manera, tots els estudiants, vinguin de la via de ciències, de l'art o de les lletres, hauran de superar obligatòriament un examen de català, part escrita i part oral. Queda eliminada, per tant, l'avaluació de la llengua a través d'una altra matèria, com per exemple es feia fins ara, a través de la filosofia.
En aquest mateix sentit, cap altra llengua serà avaluada a través d'altres proves. A més, amb la nova selectivitat andorrana s'introdueix el criteri d'optativitat. El candidat podrà escollir, com a mínim, un examen escrit per superar les proves de llengua anglesa, francesa o castellana i un altre d'oral.
Pel que fa a la possibilitat de recuperació de l'examen, la nova prova de Batxillerat amplia les convocatòries i les opcions dels alumnes per tal de poder superar-la o millorar una nota defectuosa. A més de la convocatòria ordinària de principi del mes de maig, a la qual aquest any hi accediran 89 alumnes que estan cursant segon de Batxillerat, s'afegeix una convocatòria especial el mes de setembre, a la qual podran accedir els no aptes de la convocatòria ordinària, els candidats que vulguin millorar la seva nota o d'altres alumnes que no s'hagin volgut presentar prèviament.
Però no serà l'única opció per als suspesos, ja que el Ministeri d'Educació incorpora també un examen de recuperació que se celebrarà una setmana després de la prova ordinària, concretament a partir del 17 de maig. Aquí hi podran accedir els considerats pendents, és a dir, els que un cop hagin realitzat la prova tinguin una qualificació de atxillerat situada entre 4,50 i 4,99 punts sobre 10, així com els alumnes que, per imprevistos justificats prèviament, no hagin pogut assistir a a la convocatòria ordinària de la setmana anterior.

POTENCIAR LA FEINA DE DOS ANYS A
més, la ministra va explicar que amb les modificacions establertes s'ha volgut "promocionar l'avaluació continuada". Per aquest motiu, la qualificació final del Batxillerat es calcularà a partir d'ara aplicant un percentatge del 60% de la nota acadèmica del Batxillerat i el 40% de la prova oficial, que aquest any se celebrarà durant els dies 11, 12, 13 i 14 de maig. Fins ara la mtijana era del 50% per a cada part.
Els alumnes obtindran un 'apte' quan la nota estigui entre el 5 i el 10; un 'no apte' quan estigui per sota del 4,49, i 'pendent' quan la qualificació final estigui compresa entre el 4,50 i el 4,99.
La prova oficial està sent elaborada per l'àrea d'exàmens del ministeri, tal com va explicar Vela, i tindrà el suport de la Comissió de Qualitat del nivell de Batxillerat, així com del Comitè Tècnic de Batxillerat. Aquests darrers seran els responsables de configurar el jurat examinador de la prova, que aportaran les notes finals, tant de la prova com la global del Batxillerat. El jurat estarà format per un equip tècnic del ministeri i per professionals de l'ense-
nyament. No obstant això, la ministra va assegurar que els exàmens orals que realitzin els alumnes en cap cas seran corregits pels seus propis professors.
cgarnica@andorra.elperiodico.com
El Periòdic d'Andorra - CLARA GARNICA. ANDORRA LA VELLA

Origen


http://www.elperiodicdandorra.com/defaul...

Més sobre Política Lingüística Estat andorrà (72)

Destacats