Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat

Nom: 2020-2021 Punt d'Autoaprenentatge de Llengua
Data de començament: 5-Nov-2020
Professor: Ainhoa Gallastegui
Lloc: Biblioteca del Moll
Horari: Divendres de 9 a 13.00 h

Punt de suport a l'autoaprenentatge de la Llengua Catalana

Tutories: 4 hores la setmana

Inscripció al curs

de de