Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat

Nom: 2020-2021 C2
Data de començament: 28-Set-2020
Professor:
Lloc: Escola Porta del Moll - Plaça de Carles V, 9 Alcúdia
Horari: Dilluns i dimecres de 20,00 a 21,30 h

Nivell C2

És el nivell més alt dels cursos generals per a persones que tenen assumida l'ortografia i la sintaxi bàsica.

Taxa: 50 euros