Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat

Nom: 2020-2021 C1
Data de començament: 28-Set-2020
Professor:
Lloc: Escola Porta del Moll - Plaça de Carles V, 9 Alcúdia
Horari: Dilluns i dimecres de 20,00 a 21,30 h

Nivell C1

Curs per a persones que parlen bé la llengua i que ja han assumit l'ortografia inicial del nivell B2.

És un curs amb contingut d'ortografia i de sintaxi.

Taxa: 50 euros.

Inscripció al curs

de de