Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat

Nom: 2020-2021 B2
Data de començament: 28-Set-2020
Professor: Pau Riera Picó
Lloc: Escola Porta del Moll - Plaça de Carles V, 9 Alcúdia
Horari: Dimarts i dijous de 19,00 a 20,30 h

Nivell B2

Quart nivell per a persones que parlen bé la llengua, és un nivell amb molt de contingut ortogràfic.