Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat

Nom: 2020-2021 B1
Data de començament: 28-Set-2020
Professor: Mercè Riera Llull
Lloc: Edifici municipal - Mare de Déu de la Victòria, 13 07400 Alcúdia
Horari: Dimecres i dijous de 20 a 21,30 h

Nivell B1
Tercer nivell per a persones que ja han fet dos cursos de 60 hores i poden parlar en català.

Taxa: 10 euros

Inscripció al curs

de de