Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat

Nom: 2020-2021 A1
Data de començament: 28-Set-2020
Professor: Margalida Seguí Cerdà
Lloc: Escola Porta del Moll - Plaça de Carles V, 9 Alcúdia
Horari: Dimarts i dijous de 20 a 21,30 h

Nivell A1.

Primer nivell per a persones que no entenen la llengua catalana.

Taxa: 10 euros.