Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat

Nom: 2018-2019 Nivell A1
Data de començament: 9-Oct-2018
Professor: Llorenç Florit
Lloc: Escola Norai
Horari: Dimarts i dijous de 20 a 21,30 hores

Iniciació