Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat

Nom: Nivell A1 2018-2019
Data de començament: 9-Oct-2018
Professor: Llorenç Florit
Lloc: Escola Norai
Horari: Dimarts i dijous de 20 a 21,30 hores

Iniciació

Inscripció al curs

de de
 

Destacats