Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat

Nom: 2016-2017 nivell C1
Data de començament: 31-Oct-2016
Professor:
Lloc: Escola Porta del Moll (Alcúdia)
Horari: Dilluns i dimecres de 20 a 21,30 h

Antic nivell mitjà per a catalanoparlants. Tots els nivells estan adaptats al Marc Comú de Referència Europeu.

Destacats