Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat

Nom: 2016-2017 nivell B2
Data de començament: 30-Oct-2016
Professor:
Lloc: Escola Porta del Moll (Alcúdia)
Horari: Dilluns i dimecres de 20 a 21,30 h

Primer nivell per a persones que ja poden parlar amb fluïdesa la llengua. Tots els nivells estan adaptats al Marc Comú de Referència Europeu.

Destacats